Кик бокс клуб Морава

с Стубал, Владичин Хан

ПИБ 104372890, МБР17655698

Рачун клуба: 205-105742-52

Председник Јован Илић

Контакт телефон: 062/1857975