Клуб спортских риболоваца Морава-Кркуша

Београдска бр.16а, Владичин Хан

ПИБ 108375204  МБР 28799748

Рачун клуба: 160-403505-24

Председник Драган Стојковић

Контакт телефон: 063*473068