Одбојкашки клуб Морава

Ратка Софијанића бр.27, Владичин Хан

ПИБ 100926402, МБР 17342304

Рачун клуба: 160-56933-94

Председник Јовица Савић

Контакт телефон: 063/413248