О нама

Спортски савез општине Владичин Хан основан је 13.02.2002.године.

Спортски савез општине Владичин Хан је територијални спортски савез за општину Владичин Хан.

Спортски савез општине Владичин Хан своје принадлежности остварује кроз стварање услова за развој и омасовљење спорта, посебно младих предшколског и школског узраста.

Спортски савез општине Владичин Хан организатор је спортских манифестација, такмичења на територији општине Владичин Хан.

Спортски савез општине Владичин Хан усклађује активности својих чланова и заступа заједничке интересе својих чланове пред надлежним органима локалне самоуправе и другим институцијама. Врши надзор и контролу над радом својих чланова, у складу са Законом о спорту, Статутом ССВХ и другим актима ССВХ.

Спортски савез општине Владичин Хан врши популаризацију и промоцију спортских активности, спортских манифестација и спортских такмичења у медијима, образовним институцијама и другим организацијама.